Hagearbeid

Bergen Bydrift etablerer nyanlegg som parker, grøntanlegg, lekeplasser, hager. Bergen Bydrift er en mesterbedrift samt godkjent lærebedrift for anleggsgartnerfaget.

  • Vedlikehold av grøntanlegg
  • Plenklipping
  • Beskjæring av trær og hekker
  • Beplantning
  • Trefelling
  • Utskiftning av sand og jord
Browse
Drag And Drop Files Here
Drop
or Browse to choose a file