Asfaltlapping

Bergen Bydrift utfører en rekke tjenester knyttet til asfaltering og vedlikehold av vei både for private og offentlige aktører. Vi kan tilby løpende vedlikehold av veinett samt assistanse ved uforutsette hendelser. Det kan være alt i fra reparasjon av slaghull og flatelapping til andre tjenester som:

  • Sikring av hull og trafikkfarlige dekkeskader
  • Rensk av slukrister
  • Sikring av sluk og rister, kumrammer og lokk
  • Beskjæring av trafikkfarlig vegetasjon

 

Browse
Drag And Drop Files Here
Drop
or Browse to choose a file